Atlantic Hotel – Coca-Cola Ad – Missoula, MT

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

One response to “Atlantic Hotel – Coca-Cola Ad – Missoula, MT

  1. i leaned up against that building summer of 2008!