Monthly Archives: February 2009

Weekend Feature Fade – Turkish – Fletcher’s Castoria Pentimento – Dave Cook

© Dave Cook - Eat In Translation blog

Children Cry for Fletcher's Castoria - Division & Bowery © Dave Cook - Eat In Translation blog

Advertisements

Life Is Beautiful – Mr. Brainwash – Campbell’s Condensed Tomato Spray – NE Corner of Kenmare & Mott- Little Italy, NY

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

Price’s Barber Shop – St. Augustine, FL

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

Frans Ludwig Broekveldt & Gatske de Jong – Marriage License – April 27, 1904 – Amsterdam Historic Museum – State Archives – Death Notice of Frans Broekveldt III

Marriage license of my maternal great grandfather & grandmother (Netherlands)

Marriage license of my maternal great grandfather & grandmother (Netherlands)

Today I received a comment from an old friend of my uncle’s. Rudy Leine wrote me this message about my uncle:

Frans and I had been very good friends. We had the nicknames Ghandy and Goof  when we were about 16 to 18 years old. I live in Brazil for many and many years. These days I was remembering him and started an Internet search and found this page. Frans – I will meet you in the future, thanks that you have been my friend.
Goof

This led me to do another search myself of my maternal grandfather’s name (Frans Broekveldt) and I discovered that a Dutch museum in Amsterdam is using my great grandfather’s and grandmother’s marriage license as an example of turn-of-the-century marriage documents.

The exhibition is called Bronnen uit Amsterdam (Sources from Amsterdam). Below are the accompanying materials from the website.

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

© Amsterdams Historic Museum

Gatze de Jong - Broekveldt - de Wit - Passport - Nederland

Gatze de Jong - Broekveldt - de Wit - Passport - Nederland

Johanna Fokkens-Broekveldt (oma-grandmother), Harold Jump, Willy Broekveldt-Jump, Frans Broekveldt II (opa-grandfather), Gatske de Jong - de Wit

Johanna Fokkens-Broekveldt (oma-grandmother), Harold Jump, Willy Broekveldt-Jump, Frans Broekveldt II (opa-grandfather), Gatske de Jong - de Wit

Frans Broekveldt II with Sabra the Doberman

Frans Broekveldt II with Sabra the Doberman

My mother Willy and my uncle Frans in an Amsterdam bar.

My mother Willy and my uncle Frans in an Amsterdam pub (kroeg).

Frans Broekveldt II & Dickey Broekveldt-Rabe

Frans Broekveldt II & Dickey Broekveldt-Rabe

Frans Broekveldt ( Frans Ludwigs grandson) at work in Amsterdam in the late 1950s

Frans Broekveldt III ( Frans Ludwig Broekveldt's grandson) at work in Amsterdam in the late 1950s

Frans Broekveldt III - Death Notice

Frans Broekveldt III - Death Notice

Frans Broekveldt - Death Notice

Frans Broekveldt - Death Notice

Frans Broekveldt ( Frans Ludwigs grandson) at work in Amsterdam in the late 1950s

Frans Broekveldt III ( Frans Ludwig's grandson) at work in Amsterdam in the late 1950s

Frans Broekveldt III

Frans Broekveldt III

Other genealogical findings of our family:

Generatie III

4    Johannes de Wit, geboren op 31-10-1858 om 10.00 uur te Amsterdam. Geboren in de Goudsbloemstraat, buurt GG, Nr. 497. Getuigen: Willem Ruijs, 77 jaar, won. Boomstraat 534 en Hermanus Ruijs, schuitenvoerder, 33 jaar, won. Goudsbloemstraat Nr. 498.
Werkman, pakhuisknecht, overleden op 17-11-1930 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-07-1879 te Amsterdam met de 19-jarige
5    Grietje Leek, geboren op 28-06-1860 te Amsterdam. Dochter van Arie Leek, ovld. < 23-07-1879 en Susanna de Man
(gezindte: RK), overleden op 06-11-1935 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd. Aanwezig waren de ouders van de bruidegom, Johannes de Wit, werkman en Maria Brugman, won. alhier en de moeder van de bruid Susanna de Man, won. alhier. De vader van de bruid, Arie Leek was overleden.
In tegenwoordigheid van de volgende getuigen: Johannes Antonie Hermanus de Wit, broeder des echtgenoots, werkman, 35 jaar: Jan Gerrit de Wit, oom des echtgenoots, werkman, 60 jaar; Pieter Willem Goedertier, werkman, 30 jaar en Theodorus Thomas Beelen, meubelenmaker, 42 jaar, wonende allen alhier.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Susanna, geboren op 08-12-1879 te Amsterdam.
2. Johannes, geboren op 03-02-1882 om 23.30 uur te Amsterdam. Als getuigen waren aanwezig: Antonie de Wit, metselaar, 20 jaar, gehuwd, wonende Rozenstraat 39 en Jacobus Schalken, zeeman, 56 jaar, wonende Bloemstraat 196.
Diamantbewerker, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-04-1912 te Amsterdam met Gatske de Jong, 30 jaar oud, geboren op 21-02-1882 te Leeuwarden. Gatske de Jong was weduwe van Frans Ludwig Broekveldt.
De ouders van de bruidegom, Johannes de Wit en Grietje Leek , en de ouders van de bruid, Pieter de Jong en Simkje Oosterhof waren aanwezig. Getuigen: Joannes Winters, 50 jaar; Aldert Meilis, 37 jaar; Willem Frederik Snijders, 51 jaar en Cornelis Hermanus Bouer, 38 jaar, allen werkman van beroep en wonende alhier.
Uit het eerste huwelijk van Gatske de Jong werd op 21-09-1905 een zoon Frans Ludwig Broekveldt geboren. Deze trouwde op 26-10-1933 met Johanna Maria Fokkens. Uit dit huwelijk: Willy Broekveldt, geb. 02-08-1936.

Google translation:

Generation III

4 Johannes 4 John de Wit , geboren op 31-10-1858 om 10.00 uur te Amsterdam. Geboren in de Goudsbloemstraat, buurt GG, Nr. de Wit, born on 31-10-1858 at 10.00 in Amsterdam. Born in Goudsbloemdwarsstraat Street near GM, Nr. 497. 497. Getuigen: Willem Ruijs, 77 jaar, won. Witnesses: William Ruijssenaars, 77 years, won. Boomstraat 534 en Hermanus Ruijs, schuitenvoerder, 33 jaar, won. Boomstraat 534 and Hermanus Ruijssenaars, barge carrier, 33 years, won. Goudsbloemstraat Nr. Goudsbloemdwarsstraat Street Journal. 498. 498.
Werkman, pakhuisknecht, overleden op 17-11-1930 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-07-1879 te Amsterdam met de 19-jarige Werkman, warehouseman, deceased on 17-11-1930 in Amsterdam at the age of 72, married at the age of 20 on 23-07-1879 in Amsterdam to the 19-year-old
5 Grietje 5 Grietje Leek , geboren op 28-06-1860 te Amsterdam. Dochter van Arie Leek, ovld. Leek, born on 28-06-1860 in Amsterdam. Daughter of Arie Leek, ovld. < 23-07-1879 en Susanna de Man <23-07-1879 Susanna and the Man
(gezindte: RK), overleden op 06-11-1935 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd. Aanwezig waren de ouders van de bruidegom, Johannes de Wit, werkman en Maria Brugman, won. (religion: RK), deceased on 06-11-1935 in Amsterdam at the age of 75. Present were the parents of the bridegroom, John de Wit, laborer and Maria Brugman, won. alhier en de moeder van de bruid Susanna de Man, won. here and the mother of the bride Susanna de Man, won. alhier. here. De vader van de bruid, Arie Leek was overleden. The father of the bride, Arie Leek was deceased.
In tegenwoordigheid van de volgende getuigen: Johannes Antonie Hermanus de Wit, broeder des echtgenoots, werkman, 35 jaar: Jan Gerrit de Wit, oom des echtgenoots, werkman, 60 jaar; Pieter Willem Goedertier, werkman, 30 jaar en Theodorus Thomas Beelen, meubelenmaker, 42 jaar, wonende allen alhier. In the presence of the following witnesses: Johannes Hermanus Antonie de Wit, brother of spouse, worker, 35 years: Jan Gerrit de Wit, uncle of spouse, worker, 60 years Pieter Willem Goedertier, laborer, 30 years and Theodorus Thomas Beelen, furniture maker , 42 years, all residing here.

Uit dit huwelijk: From this marriage:
1. 1. Maria Susanna , geboren op 08-12-1879 te Amsterdam. Maria Susanna, born on 08-12-1879 in Amsterdam.
2. 2. Johannes , geboren op 03-02-1882 om 23.30 uur te Amsterdam. Als getuigen waren aanwezig: Antonie de Wit, metselaar, 20 jaar, gehuwd, wonende Rozenstraat 39 en Jacobus Schalken, zeeman, 56 jaar, wonende Bloemstraat 196. John, born on 03-02-1882 at 23.30 hours in Amsterdam. If witnesses were present Antonie de Wit, bricklayer, 20 years, married, residing Rozenstraat 39 and Jacobus Schalken, seaman, 56 years, residing Bloemstraat 196.
Diamantbewerker, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-04-1912 te Amsterdam met Diamond cutter married at the age of 30 on 17-04-1912 in Amsterdam to Gatske Gatske de Jong , 30 jaar oud, geboren op 21-02-1882 te Leeuwarden. Gatske de Jong was widowed by Frans Ludwig Broekveldt. de Jong, 30 years old, born on 21-02-1882 in Leeuwarden. Gatske Young was the widow of Frans Ludwig Broekveldt.
De ouders van de bruidegom, Johannes de Wit en Grietje Leek , en de ouders van de bruid, Pieter de Jong en Simkje Oosterhof waren aanwezig. The parents of the bridegroom, John de Wit and Gretel Leek, and the parents of the bride, Pieter de Jong and Simkje Oosterhof were present. Getuigen: Joannes Winters, 50 jaar; Aldert Meilis, 37 jaar; Willem Frederik Snijders, 51 jaar en Cornelis Hermanus Bouer, 38 jaar, allen werkman van beroep en wonende alhier. Witnesses: John Winters, 50 years; Aldert Meilis, 37 years; Frederik Willem Snijders, 51 years and Cornelis Hermanus Bouer, 38 years, all working professional and living here.
Uit het eerste huwelijk van Gatske de Jong werd op 21-09-1905 een zoon Frans Ludwig Broekveldt geboren. From the first marriage of Gatske de Jong was a son 21-09-1905 Frans Ludwig Broekveldt born. Deze trouwde op 26-10-1933 met Johanna Maria Fokkens. They married on 26-10-1933 with Maria Johanna Fokkens. Uit dit huwelijk: Willy Broekveldt, geb. From this marriage: Willy Broekveldt, born. 02-08-1936. 02-08-1936.

And Frans Broekveldt – October 2, 1940 – February 9, 2009 – who would have been thrilled to have known his grandparent’s marriage license was being used as a sample document for the Amsterdams Historical Museum.

Google translation leaves much to be desired. I will work on this over the next few weeks.

Brooklyn Tile Supply Corp – Fourth Avenue – Gowanus, Brooklyn

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

I took this shot yesterday while being filmed for a Brooklyn Blogs segment for BCAT with Lauren H. Kesner, producer.

Reckitt’s Blue In Hiding – 622 Washington Avenue – Brooklyn

Prospect Heights - © Frank H. Jump

Prospect Heights - © Frank H. Jump

Between this lovely late 19th-century Brooklyn building and this horrific modern architectural eyesore – an ultramarine gem is patiently waiting to be unobscured once again.

© Frank H. Jump 1997

© Frank H. Jump 1997

Other Reckitt’s postings.

Rosario Dawson Video Interview on Times Website

© NY Times

© NY Times

CLICK

iPod Ad – Chinatown – Summer 2008

© Frank H. Jump

Canal Street © Frank H. Jump

Commercial Stationery – Grumbacher Art Materials – Hoboken, NJ

Washington & Fourth Streets - © Vincenzo Aiosa

Washington & Fourth Streets - © Vincenzo Aiosa

ACT UP’s James Wentzy on Soho’s Corrugated Boxes Fade

© James Wentzy

© James Wentzy

Other Corrugated Box postings

LGBT Rights Are Civil Rights – Join the Power!

THE POWER IS YOURS because you are THE POWER. JOIN THE POWER in holding political leaders accountable to support equality for LGBT people, not on some arbitrary and convenient schedule, but right now.

THE POWER works to unleash every individual’s power to engage in direct political action that creates change in the cause of LGBT civil rights. We operate under the premise that every individual can make a difference, given the tools and information to do so. By tailoring pointed actions that everyone can do even with the busiest of schedules, The Power mobilizes large numbers of people to apply sustained pressure on leaders to advance the cause of LGBT equality.

More than anything we believe Now Is Our Time.  – Jeffrey Campagna

THE POWER ONLINE dot org

Weekend Feature Fade – Kevin Langley – Union Machine Co & Dunlop Tires – South of Market Street – San Francisco, CA

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

© Kevin Langley, RN

Hey Frank, took these in November. They’re @ 9th and Bryant, South of Market here in SF.

On NY Post Apology

Who Buys It Anyway? © Frank H. Jump

Who Buys It Anyway? © Frank H. Jump

The New York Post is a publication that I pick up on the subway (when I ride) and look through to see how the “other side” sees the issues. It’s also very handy if you are walking your dog and need something to pick up their droppings. Boycott the NY Post? Never bought it. Never will.

Fletcher’s Castoria – Double Feature – Weehawken, NJ

© Vincenzo Aiosa

© Vincenzo Aiosa

Other Fletcher’s postings

See the Fletcher’s Fading Ad Campaign webpage!

© Frank H. Jump

© Frank H. Jump

School Bus Kids – Vincenzo Aiosa

© Vincenzo Aiosa

© Vincenzo Aiosa